4480 LIKNÆS (Poståpneri) [no]

Other languages: 4480 LIKNÆS (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:30
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c5f99295-bbd2-4f49-9f7a-2bd8973a296b | RDF/XML | JSON-LD
Name
4480 LIKNÆS
Norwegian bokmål

Alternative name
LIKNÆS
Norwegian bokmål

Establishment
18/10/1856 Kvinesdal (Kommune) [no], , ,

-Time
18/10/1856
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
4480
Type
Norwegian bokmål

History

LIKNÆS poståpneri, i Kvinesdal prestegjeld, Lister fogderi, under Christiansand S. postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 18.10.1856 med virksomhet fra 1.2.1857 og med ukentlig fotpost mellom Fedde poståpneri og Liknæs sogn i Kvinesdal prestegjeld. Sirk. 10, 31.12.1856.

Poståpneriet ble fra 1.7.1888 lagt under Flekkefjord posteksp. Sirk. 16, 25.6.1888.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet LIKNES.

Navnet ble fra 1.1.1908 endret til KVINESDAL. Sirk. 72, 14.12.1907.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.

Fikk 1.6.1974 status av postkontor B. Sirk. 29, 19.6.1974.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 4480 KVINESDAL tildelt postnr 4490 (postboksnr 1--165), postnr 4491 (postboksnr 166--285) og postnr 4492 (postboksnr 286--390).

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 358 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel den 5.3.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(4480)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Lensm. Hans Hansen Egeland 1.2.1857. (På gården Egeland.)
Landh. Bernt Andreas Olsen Liknæs 1.11.1868.
Handelsm. Nils Nilsen 1.4.1989 (f. 1867). (På gården Liknes ved kirken i 1892.)
Carl Espolin Fladmark 24.11.1932 (f. 1895).
Tor Jerstad midlertidig fra 1.10.1963.
Norvald Gyland tilsatt 15.7.1964 (f. 1933). Var samtidig poståpner ved Gyland stasjon poståpneri.
Tor Jerstad (f. 1933) har trolig forestått styringen av Kvinesdal poståpneri.
Poståpnerass. Tor Jerstad tilsatt 1.2.1965 (f. 1933).
Poststyrer: Postmester Jørn Egil Stensnes 1.5.1998.
Postmester Tone Linda Kongevold 10.5.2001 v/Kvinesdal popsthandel.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1857 1872 1884 1895 1903 1908 1912 1913 1914 1917
Spd. 12 20
Kr 120 400 500 600 650 600 750 1000

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 18/10/1856 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
18/10/1856 ?
--Earliest time
18/10/1856
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441600

-Id
021166441600
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål