Schreiter, Rodolfo (1877 - 1942) [sv]

Schreiter, Rodolfo (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Carlos Rodolfo Schreiter, född 1877, död 1942. Tucuman, Argentina (1930). Sålde och donerade 1930 arkeologiska samlingar till Göteborgs etnografiska museum (GEM). [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:48:40
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c4f5c5cb-1985-49d0-96eb-38465c64657b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Schreiter, Rodolfo
Swedish

First name
Carlos Rodolfo
Swedish

Last name
Schreiter
Swedish

Description
Carlos Rodolfo Schreiter, född 1877, död 1942. Tucuman, Argentina (1930). Sålde och donerade 1930 arkeologiska samlingar till Göteborgs etnografiska museum (GEM).
Swedish

Birth
1877

-Time
1877
Death
1942

-Time
1942
Biography

Carlos Rodolfo Schreiter, född 1877, död 1942. Tucuman, Argentina (1930). Sålde och donerade 1930 arkeologiska samlingar till Göteborgs etnografiska museum (GEM).

Swedish

Carlotta-SMVK
3248545

-Id
3248545
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462051
-Id
021037462051
-System
DigitaltMuseum