8196 SELSØVIG (Poståpneri) [no]

8196 SELSØVIG (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:33
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c4d1c6df-bfed-41a6-8c63-78eaf0582de2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
8196 SELSØVIG
Norwegian bokmål

Alternative name
SELSØVIG
Norwegian bokmål

Establishment
11/06/1857 Rødøy (Kommune) [no], ,

-Time
11/06/1857
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/10/1997

-Time
31/10/1997
Code
8196
Type
Norwegian bokmål

History

SELSØVIG poståpneri, på handelsstedet, i Rødø prestegjeld, Helgeland fogderi, Nordlands amt, antakelig under Nordland postkontor, og fra 1866 under Namsos postkontor, ble opprettet ved Kgl. res. 11.6.1857, med virksomhet fra 1.7.1857 og med bipostrute mellom Selsøvig og Lurø poståpneri, i forbindelse med nord/sydgående hovedpostrute. Sirk. 7, 29.7.1857.

Ved skriv av 24.1.1867 fra Marine- og Postdept. var poståpneriet lagt ned en kort tid: "Selsøvig poståpneri som fra 1.1.1867 har vært sløyfet, skal snarest mulig igjen settes i virksomhet, samt med en bipostrute til/fra Rødø med forbindelse til dampskipene".

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Bodø postkontor. Sirk. 14, 25.6.1886.

Fra poststedsfortegneslen 1889 er navnet skrevet SELSØVIK.

Fra 15.2.1908 er navnet endret til SELSØYVIK. Sirk. 6, 13.2.1908.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 betegnet underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8196 SELSØYVIK, i Bodø postområde, ble lagt ned fra 1.11.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 26, 30.9.1997.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 370 og fikk tilsendt datostempel den 20.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(8196)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. O. Jæger 1.7.1857.
Johannes Lund 1.1.1871.
Christiand Jæger 14.11.1872.
Telegrafbest. G. Lied 1.4.1876.
Telegrafbest. Jens Emil Hansen 1.10.1877.
Karoline Holst 17.4.1896.
Telegrafbest. G. M. A. Schøning 7.10.1898 (f. 1841).
Olaf Jæger 1.2.1913 (f. 1874).
Telefonbest. Sølvi Gerd Jeger 1.6.1944 (f. 1925).
Olaf Jæger midlertidig under tjenestefrihet fra 1.11.1946 til 1.3.1948
Telefonbest. Sølvi Gerd Jeger 1.3.1948 (f. 1925).
Ds.eksp. Edgar Jensen 1.10.1950 (f. 1908).
Magda Jensen 1.3.1976 (f. 1925).
Poststyrer (vikar) Tove Hansen fra 1.11.1990.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1857 1874 1879 1888 1901 1913 1914 1917
Spd. 12 40
Kr 240 300 400 750 500 600

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 11/06/1857 31/10/1997

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
11/06/1857 31/10/1997
--Earliest time
11/06/1857
--Latest time
31/10/1997
DigitaltMuseum
021166443304

-Id
021166443304
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål