Åsen (Forlatt sted) [no]

Åsen (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/c36b0678-8cc7-49a9-8cfc-0f2e69afe813 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Åsen
Norwegian bokmål

Alternative name
Åsen
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
64.19457, 11.93212, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
64.19457
-Longitude (Easting)
11.93212
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
781385

-Id
781385
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål