4536 NORDMO (Brevhus) [no]

Other languages: 4536 NORDMO (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:43:00
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c0b28c2b-db3f-4c7b-860a-9aecf50e2fd1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
4536 NORDMO
Norwegian bokmål

Alternative name
BJELLAND
Norwegian bokmål

NORDMO
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/05/1917
--Place
Termination
15/06/1997

-Time
15/06/1997
Code
4536
Type
Norwegian bokmål

History

NORDMO brevhus, i Bjelland herred, under Mandal postkontor, ble opprettet den 1.5.1917.

Brevhuset NORDMO ble lagt ned fra 15.11.1921 og samtidig omgjort til poståpneri med navnet Bjelland.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 11.

Brevhusstyrer:
Theodor Neander Aspeland 1.5.1917 (f.1885).

BJELLAND poståpneri, på Nordmo, i Bjelland herred, Vest-Agder fylke, under Mandal postkontor, i bipostrutene 3360, 3396 og 3440, ble underholdt fra 15.11.1921 i stedet for det tidligere brevhuset Nordmo. Sirk. 62, 17.11.1921.

Poståpneriet ble fra 1.10.1972 lagt under Kristiansand S. postområde. Sirk. 33, 18.9.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 4546 BJELLAND ble lagt ned fra 16.6.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 13, 22.5.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk BJELLAND nytt postnr 4536.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(4546 / 4536)
Poståpnere/styrere:
Butikkbetj. Ola Knutsen Koland kst. 15.11.1921 (f.1891).
Reidun Rosseland kst. 1.5.1962.
Aslaug Trygsland kst. 1.11.1963 (f.1929).
Poststyrer Eva Brit Haaberg, Marnardal (deltidsstilling fra) 18.7.1994.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/05/1917 15/06/1997

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/05/1917 15/06/1997
--Earliest time
01/05/1917
--Latest time
15/06/1997
DigitaltMuseum
021166441630

-Id
021166441630
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål