Anderberg, Karl Gotthard Gylfe (1878 - 1946) [sv]

Anderberg, Karl Gotthard Gylfe (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Karl Gotthard Gylfe Anderberg, född 5 maj 1878 i Hargs socken, Uppsala län, död 9 februari 1946, var en svensk diplomat. Anderberg tog kansliexamen i Uppsala 1905 innan han blev attaché (konsulaspirant) 1906. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
13/02/2020 12:59:51
28/03/2020 04:58:03
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c0451e06-2992-46a8-a024-4ac49bbc0e52 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Anderberg, Karl Gotthard Gylfe
Swedish

First name
Gylfe Gotthard Karl
Swedish

Last name
Anderberg
Swedish

Alternative name
C. G. G. Anderberg
Swedish

Title
diplomat

-Title
diplomat
Swedish
minister

-Title
minister
Swedish
Description
Karl Gotthard Gylfe Anderberg, född 5 maj 1878 i Hargs socken, Uppsala län, död 9 februari 1946, var en svensk diplomat. Anderberg tog kansliexamen i Uppsala 1905 innan han blev attaché (konsulaspirant) 1906.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1878

-Time
1878
Death
1946

-Time
1946
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Biography

Karl Gotthard Gylfe Anderberg, född 5 maj 1878 i Hargs socken, Uppsala län, död 9 februari 1946, var en svensk diplomat. Anderberg tog kansliexamen i Uppsala 1905 innan han blev attaché (konsulaspirant) 1906. Han var vicekonsul i New York 1909, konsul i Montréal 1913, Chicago 1915 samt generalkonsul och chargé d’affaires i Mexico City (1916) 1917. Anderberg var därefter tillförordnad generalkonsul och chargé d’affaires i Rio de Janeiro 1919–1920, sändebud i disponibilitet 1921, tillförordnad envoyé i Mexiko och Kuba 1921–1937, även i Guatemala och Panama 1930–1937 och i Costa Rica, Honduras, Nicaragua och El Salvador 1936–1937, i disponibilitet 1937 samt tjänstgjorde som generalkonsul i Tanger från 1939. (wikipedia 2013-01-04)

Swedish

Carlotta-SMVK
1017956

-Id
1017956
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460872
-Id
021037460872
-System
DigitaltMuseum