Lakselv kirke (Kirke) [no]

Other languages: Lakselv kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:42:04
02/03/2024 06:20:57
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/bfe5dd3b-8e7c-4390-ab6f-686d6e18437e | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Lakselv kirke
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1963
-Earliest period
-Role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk

-Actor
Norwegian bokmål

-Actor (text)
Eyvind Moestue
Norwegian bokmål
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Heritage designation
-Designation, reference

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk
Located at
Porsanger (Kommune) [no], Kirkeveien, 9700 [no], Porsanger sokn (11070501), Indre Finnmark prosti, Nord-Hålogaland bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Kirkeveien, 9700
Norwegian bokmål

-Place (text)
Porsanger sokn (11070501), Indre Finnmark prosti, Nord-Hålogaland bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
70.05035, 24.95295, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
70.05035
-Longitude (Easting)
24.95295
-Precision
5
Events
-Timespan
1963
--Earliest time
1963
-Timespan
1963
--Earliest time
1963
-Timespan
1957
--Earliest time
1957
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
202000501

-Id
202000501
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
1217

-Id
1217
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Bygningsnummer Matrikkelen
192800862

-Id
192800862
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
5436-17/88
-Id
5436-17/88
-System
Gnr Bnr