6718 DEKNEPOLLEN (Poståpneri) [no]

Other languages: 6718 DEKNEPOLLEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/bfbd224f-e9f3-425c-b535-465390b80216 | RDF/XML | JSON-LD
Name
6718 DEKNEPOLLEN
Norwegian bokmål

Alternative name
DEKNEPOLLEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/11/1957
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
11/05/1998

-Time
11/05/1998
Code
6718
Type
Norwegian bokmål

History

DEKNEPOLLEN poståpneri, i Sør-Vågsøy herred, Sogn og Fjordane fylke, under Måløy postktr., ble opprettet den 1.11.1957. Sirk. 27, 21.10.1957.

Poståpneriet ble fra 1.4.1970 lagt under Nordfjordeid postktr. Sirk. 18, 28.5.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

6718 DEKNEPOLLEN pk ble nedlagt fra 11.5.1998. Ingen endring i postadressen for kundene etter nedleggelsen. Sirk. 9, 5.5.1998.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under DEKNEPOLLEN tildelt postnr 6704.

Datostempel av 1-rings type 22 mm. ble tilsendt ved opprettelsen.

(6718)
Poståpnere/styrere:
Landp.bud Jenny Olsen 1.11.1957 (f. 1912).
Tidl. posteksp. Reidun Berit Solvang 1.9.1980 (f. 1954).
Posteksp. Palma Olaug Moldestad vikar 16.3.1981 (f. 1955).
Postkass.D Irene Drageset Hopland vikar 1.1.1986 (f. 1963).

Poståpnerlønnen det første året var kr 3.000,-, fra 1.1.1958 kr 4.800,- og fra 1.11.1958 kr 5.915,-.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/11/1957 11/05/1998

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/11/1957 11/05/1998
--Earliest time
01/11/1957
--Latest time
11/05/1998
DigitaltMuseum
021166442660

-Id
021166442660
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål