BORGUND [no]

Other languages: BORGUND (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:21:20
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/bd38f343-1527-474f-b21b-d1cbbc324316 | RDF/XML | JSON-LD
Name
BORGUND
Norwegian bokmål

History

BORGUND poståpneri, i Borgund annex til Lærdal prestegjeld, Sogn fogderi, under Bergen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av 19.11.1870, med virksomhet fra 1.1.1871. Sirk. 28, 13.12.1870.Navnet ble fra 1.7.1891 endret til HEGG. Sirk. 16, 25.6.1891.Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Lærdal postkontor. Sirk. 32, 23.6.1891.Fra 15.1.1928 lagt under Bergen postkontor. Sirk. 53, 22.12.1927.Fra 1.10.1929 tilbakeført under Lærdal postkontor. Sirk. 39, 20.9.1929.Poståpneriet HEGG ble lagt ned fra 1.11.1963 og samtidig omgjort til brevhus II.Datostempel av 2-rings vanlig type ble levert først i 1882.Poståpnere:

John Knutsen Hæg 1.1.1871. (På skyss-stasjonen Hæg.)

Brita Hegg 1.4.1915 (f. 1879).

Telefonbest. Joh. Hegg kst. 1.9.1927.

Gårdbr. og ordfører Ole Kvenshagen 1.4.1931 (f. 1879).

Brita Kvenshagen midlertidig fra 15.5.1949, fast 1.12.1949 (f. 1920).De første årlige poståpnerlønninger:1871 1873 1875 1877 1882 1886 1887 1890 1907 1917

Spd 12 16 24

Kr 140 160 200 240 320 350 400Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

HEGG brevhus II, i Borgund komm. ,Sogn og Fjordane fylk, under Lærdal postkontor, ble opprettet fra 1.11.1963 i stedet for tidligere Hegg poståpneri. Sirk 36, 16.10.1963.Brevhuset HEGG ble lagt ned fra 1.12.1966. Ny postadresse: 5897 STEINKLEPP. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.Brevhuset nyttet antakelig først det datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne som Hegg poståpneri fikk utlevert i 1891.Brevhusstyrer:

Lars Kvenshagen 1.11.1963 (f. 1913).

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166444725

-Id
021166444725
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål