Logtun kirke, Frosta (Kirke) [no]

Other languages: Logtun kirke, Frosta (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1200. [no]
Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:42:40
02/03/2024 06:21:47
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/bd0b202e-a8c9-4195-9a0a-d7ff57a58e40 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Logtun kirke, Frosta
Norwegian bokmål

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1200.
Norwegian bokmål

Steinkyrkje frå mellomalderen, bygd ca år 1200.
Norwegian nynorsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1200
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Located at
Frosta (Kommune) [no], Logtunvegen 128, 7633 [no], NULL sokn (09), Nidaros prosti, Nidaros bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Logtunvegen 128, 7633
Norwegian bokmål

-Place (text)
NULL sokn (09), Nidaros prosti, Nidaros bispedømme
Norwegian bokmål
Kraaklund (Gard) [no], 5036-91/1 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
5036-91/1
Norwegian bokmål
Geodata
63.56719, 10.70186, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
63.56719
-Longitude (Easting)
10.70186
-Precision
5
Events
-Timespan
1200
--Earliest time
1200
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
171700101

-Id
171700101
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
2597

-Id
2597
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84321-1

-Id
84321-1
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
185470032

-Id
185470032
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
5036-91/1
-Id
5036-91/1
-System
Gnr Bnr