Glemmen kirke (Kirke) [no]

Other languages: Glemmen kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:39:33
02/03/2024 06:15:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/bc169ee0-5783-4a76-bc42-092cf336b40a | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Glemmen kirke
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1853
-Earliest period
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Heritage designation
-Designation, reference
Located at
Fredrikstad (Kommune) [no], Glemmengata 40, 1608 [no], Glemmen sokn (02010301), Fredrikstad Domprosti, Borg bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Glemmengata 40, 1608
Norwegian bokmål

-Place (text)
Glemmen sokn (02010301), Fredrikstad Domprosti, Borg bispedømme
Norwegian bokmål
Nygaard (Gard) [no], 3004-208/1427 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
3004-208/1427
Norwegian bokmål
Geodata
59.21569, 10.93917, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.21569
-Longitude (Easting)
10.93917
-Precision
5
Events
-Timespan
1853
--Earliest time
1853
-Timespan
1853
--Earliest time
1853
-Timespan
1946
--Earliest time
1946
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
010601001

-Id
010601001
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
2467

-Id
2467
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
147404-1

-Id
147404-1
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
193862578

-Id
193862578
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
3004-208/1427

-Id
3004-208/1427
-System
Gnr Bnr
DigitaltMuseum
0212214269979
-Id
0212214269979
-System
DigitaltMuseum