BRIS AF FEMÖRE (1910 SELJ) [sv]

BRIS AF FEMÖRE (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
03/12/2015 14:09:04
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/baf12b2b-8d16-4477-aedc-dd22bf70c2af | RDF/XML | JSON-LD
Name
BRIS AF FEMÖRE
Swedish

Other name
ANNE-MON

-Name
ANNE-MON
Swedish
ROALD

-Name
ROALD
Swedish
Technical description
Byggnadssätt: Rundgattad med jaktstäv
Skrovmaterial: Ek och fur.
Tidigare riggtyp: Jakt fram till 1945 därefter galeas.
Nuvarande riggtyp: Galeas.
Tidigare maskintyp: 20 hkr tändkula.
Nuvarande maskintyp: Detroit 220 Hkr
Förbyggnader rep: Bland annat 1924, 1945
Ursprunglig funktion: Fraktfartyg
Nuvarande funktion: Fritidsfartyg
Ursprunglig typ: Segelfartyg
Yrkesfart fr o m år: 1910
Yrkesfart t o m år: 1963
Swedish

-Place reference
--Place
Dateringen avser senast kända/införda uppgift. Uppgiften kan ha ändrats.

-Place reference
--Place
-Dating comment
Dateringen avser senast kända/införda uppgift. Uppgiften kan ha ändrats.
Swedish
Identification
-Identifier
-Number
5160
Signal letters
SELJ
Type of vessel
Norwegian bokmål

Swedish

Other vessel type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Code
SELJ
History

Bris Af Femöre (f d Anne-Mon) byggdes på C.O Christianssons Varv för stenfrakter men användes också i backefiske vid Shetland. Sannolikt utrustades Bris Af Femöre direkt med en hjälpmaskin på 20 hkr.

1924 förbyggdes hon och år 1926 fick hon en starkare maskin. Perioden 1910–1937 var Bris Af Femöre hemmahörande i Skärhamn, 1937–1945 i Hasselösund och från 1945 med namnet Roald i Hovenäset. 1945 omriggades fartyget till galeas. 1950 såldes Bris Af Femöre till Fjällbacka och 1958 till Donsö.

I början av 1960-talet gjorde fartyget de sista frakterna som gick med salt. Därefter skedde ett antal ägarbyten innan hon som halvsjunket vrak 1967 fick en ägare som började en genomgripande renovering av fartyget.

K-märkt av Statens maritima museer.

Swedish

Measurement
Lengde [no]: 16 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
16
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

-Specification
över allt
Swedish
Bredde [no]: 5,93 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
5,93
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

-Specification
över allt
Swedish
Djupgående [sv]: 2,5 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
2,5
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Tonnasje [no]: 40 bruttoton [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
40
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Antal master [sv]: 1

-Value
1
-Timespan
1910

--Earliest time
1910
-Place reference
--Place
Launched
1910 Strömstad

-Time
1910
-Place reference
Strömstad
--Place (text)
Strömstad
Swedish
Reference
Segelfartygen lever, sid 30 f.f.
Swedish

Skeppsregistret vid SMM
91

-Id
91
-System
Skeppsregistret vid SMM
DigitaltMuseum
021176009930
-Id
021176009930
-System
DigitaltMuseum