Lavangen kirke (Kirke) [no]

Other languages: Lavangen kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:42:16
02/03/2024 06:21:14
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ba6f5fdd-7859-4f2c-8998-dd2172a02946 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Lavangen kirke
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1891
-Earliest period
-Role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk

-Actor (text)
Jacob Wilhelm Nordan
Norwegian bokmål
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Heritage designation
-Designation, reference
Located at
Lavangen (Kommune) [no], Kirkeveien 35, 9357 [no], Lavangen sokn (11030902), Senja prosti, Nord-Hålogaland bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Kirkeveien 35, 9357
Norwegian bokmål

-Place (text)
Lavangen sokn (11030902), Senja prosti, Nord-Hålogaland bispedømme
Norwegian bokmål
Soløi (Gard) [no], 5415-58/7 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
5415-58/7
Norwegian bokmål
Geodata
68.77205, 17.80173, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
68.77205
-Longitude (Easting)
17.80173
-Precision
5
Events
-Timespan
1891
--Earliest time
1891
-Timespan
1891
--Earliest time
1891
-Timespan
1888
--Earliest time
1888
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
192000101

-Id
192000101
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
326

-Id
326
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84915-1

-Id
84915-1
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
191248856

-Id
191248856
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
5415-58/7
-Id
5415-58/7
-System
Gnr Bnr