Ingar Holberg Ørretoppdrett (M sm 1) (Selskap) [no]

Other languages: Ingar Holberg Ørretoppdrett (M sm 1) (norwegian bokmål)

Norske havbruksaktører (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST)) [no]

Description
Konsesjon i Smøla kommune formelt tildelt i 1978, men I. Holberg Ørretoppdrett står oppført i Fiskeridirektoratets oversikt alt i 1974 med konsesjon omfattende både klekking og produksjon av sette- og matfisk. [no]
Type
Dataset owner
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
04/09/2020 14:45:21
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b83ebef9-f262-4672-8dbf-03c06b719476 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ingar Holberg Ørretoppdrett (M sm 1)
Norwegian bokmål

Alternative name
M sm 1
Norwegian bokmål

Description
Konsesjon i Smøla kommune formelt tildelt i 1978, men I. Holberg Ørretoppdrett står oppført i Fiskeridirektoratets oversikt alt i 1974 med konsesjon omfattende både klekking og produksjon av sette- og matfisk.
Norwegian bokmål

Establishment
01/03/1978

-Time
01/03/1978
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Activity
Settefiskoppdrett

-Type of activity (text)
Settefiskoppdrett
Norwegian bokmål
Matfiskoppdrett

-Type of activity (text)
Matfiskoppdrett
Norwegian bokmål
Reference
Hans Ulrik Hammer (2012), «Havbruksnæringas historie på Nordmøre»
Norwegian bokmål