Bodin kirke (Kirke) [no]

Other languages: Bodin kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1240. [no]
Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:38:16
02/03/2024 06:12:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b82e3586-9610-478a-af1f-efc99d6d0f23 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Bodin kirke
Norwegian bokmål

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1240.
Norwegian bokmål

Steinkyrkje frå mellomalderen, bygd ca år 1240.
Norwegian nynorsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1240
-Earliest period
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Located at
Bodø (Kommune) [no], Gamle Riksvei 74, 8070 [no], Bodin sokn (10010202), Bodø Domprosti, Sør-Hålogaland bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Gamle Riksvei 74, 8070
Norwegian bokmål

-Place (text)
Bodin sokn (10010202), Bodø Domprosti, Sør-Hålogaland bispedømme
Norwegian bokmål
Bodø Præstegaard (Gard) [no], 1804-38/768 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
1804-38/768
Norwegian bokmål
Geodata
67.27403, 14.43478, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
67.27403
-Longitude (Easting)
14.43478
-Precision
5
Events
-Timespan
1240
--Earliest time
1240
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
180400101

-Id
180400101
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
1412

-Id
1412
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
83917-1

-Id
83917-1
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
186940601

-Id
186940601
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
1804-38/768
-Id
1804-38/768
-System
Gnr Bnr