Fagerhaug kirke (Kirke) [no]

Other languages: Fagerhaug kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:38:53
02/03/2024 06:14:06
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b81dc2f6-5659-46d5-8c4a-aff6b655a18b | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Fagerhaug kirke
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1921
-Earliest period
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Heritage designation
-Designation, reference

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk
Located at
Halset (Gard) [no], 5021-300/9 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
5021-300/9
Norwegian bokmål
Oppdal (Kommune) [no], Løkkjvegen 5, 7340 [no], Oppdal sokn (09070501), Gauldal prosti, Nidaros bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Løkkjvegen 5, 7340
Norwegian bokmål

-Place (text)
Oppdal sokn (09070501), Gauldal prosti, Nidaros bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
62.65647, 9.87888, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
62.65647
-Longitude (Easting)
9.87888
-Precision
5
Events
-Timespan
1921
--Earliest time
1921
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
163400301

-Id
163400301
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
2035

-Id
2035
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Bygningsnummer Matrikkelen
183840444

-Id
183840444
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
5021-300/9
-Id
5021-300/9
-System
Gnr Bnr