8294 HAMMERØ (Poståpneri) [no]

8294 HAMMERØ (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:18:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b6f61131-6a5b-422d-9aa7-1ec79d0e27a9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
8294 HAMMERØ
Norwegian bokmål

Alternative name
HAMMERØ
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
14/08/1851
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
8294
Type
Norwegian bokmål

History

HAMMERØ poståpneri, på prestegården, senere på gården Uteide, i Hammerø prestegjeld, Salten fogderi, under Nordland postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 14.8.1851 med virksomhet først fra 15.2.1853. Sirk. 54, 30.10.1852.

Poståpneriet ble i 1866 lagt under Namsos postkontor (tidligere Nordland postkontor).

Fra 1.7.1880 lagt under Bodø postdistrikt. Sirk. 14, 14.6.1880.

Navnet ble fra 15.2.1908 endret til HAMARØY. Sirk. 6, 13.2.1908.

Fra 1.5.1971 ble poståpneriet lagt under Narvik postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 8294 HAMARØY tildelt postnr 8298.

Nyttet først kassasjonsstempel nr 101 (3-rings). Datostempel 1-rings m/stenskrift tilsendt 1859).

(8294)
Poståpnere/styrere:
Sogneprest Kock 15.2.1853.
Lensm. Bugge 2.6.1856.
Skreddermester Hans Olsen 1.1.1862.
Det berettes også at Knud Hamsund (korrekt skrivemåte på den senere så kjente forfatteren den gang, iflg aut. biografi på NRKs internettside) i 9- års alder var med å hjelpe til med posten.
Sogneprest Christian Opeide 1.10.1874.
Hans Schytte Hjelseng 1.4.1875.
Komm.kass. og gårdbr. Georg Vilhelm Olsen 1.1.1882 (f. 1858). Hadde tj.fri i 1 år fra 1.5.1888 med Harald Olsen som midlt. bestyrer.
Ds.eksp. Leif Olsen ble kst. 15.5.1928 (f. 1894).
Poståpner Esther Ingeborg Bakken 15.1.1959 (f. 1913) til 1.3.1980.
Vikarer 1.3.1980.
Poststyrer Roald Larsen 1.1.1981 (f. 1928).
Res.posteksp. Herbjørg Torill Bjørstad Hansen vikar 1.7.1982, fast 1.12.1983 (f. 1958).
Postm. Turid Rosvoll 1.1.1999.

De første årlige poståpnerlønninger:

1853 1860 1872 1883 1896 1909 1913 1914 1917
Spd. 8 16 24
Kr 150 400 500 600 650 800

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 14/08/1851 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
14/08/1851 ?
--Earliest time
14/08/1851
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166443346

-Id
021166443346
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål