Hof kirke, Åsnes (Kirke) [no]

Other languages: Hof kirke, Åsnes (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:40:28
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b5291d94-9935-4749-a09e-47f3666d636b | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Hof kirke, Åsnes
Norwegian bokmål

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1860
-Earliest period
Actors
-Role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk

-Actor (text)
Christian Heinrich Grosch
Norwegian bokmål
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Heritage designation
-Designation, reference
Located at
Hofs Præstegaard (Gard) [no], 3418-179/27 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
3418-179/27
Norwegian bokmål
Åsnes (Kommune) [no], Beitnesgrenda 15, 2266 [no], Hof sokn (03120701), Solør, Vinger og Odal prosti, Hamar bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Beitnesgrenda 15, 2266
Norwegian bokmål

-Place (text)
Hof sokn (03120701), Solør, Vinger og Odal prosti, Hamar bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
60.55103, 12.01778, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.55103
-Longitude (Easting)
12.01778
-Precision
5
Events
-Timespan
1860
--Earliest time
1860
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
042500201

-Id
042500201
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
2311

-Id
2311
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84590-2

-Id
84590-2
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
153653623

-Id
153653623
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
3418-179/27
-Id
3418-179/27
-System
Gnr Bnr