3178 VAALE I JARLSBERG (Poståpneri) [no]

Other languages: 3178 VAALE I JARLSBERG (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:37:18
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b4b27a5a-0dc6-41b9-8aec-99ce54b8b997 | RDF/XML | JSON-LD
Name
3178 VAALE I JARLSBERG
Norwegian bokmål

Alternative name
VAALE I JARLSBERG
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
17/07/1886
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
3178
Type
Norwegian bokmål

History

VAALE I JARLSBERG poståpneri, ble opprettet ved Kgl.res. av den 9.1. og 17.7.1886, med virksomhet fra 1.9.1886. Poståpneriet lå i Vaale herred, Jarlsberg fogderi, Jarlsberg og Laurvig amt, under Holmestrand postkontor. Poståpneriet hadde to ganger ukentlig kjørende bipostrute mellom Ramnæs og Holmestrand om Vaale, istedenfor den tidligere to ganger ukentlige gående biposten mellom Ramnæs og Tønsberg. Sirk. 20, 31.8.1886.Poståpneriet lå først på Mellom-Sørby, og flyttet i 1908 (med butikken) til Sørby-Vestre (Backes nyoppførte gård).Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet VÅLE I JARLSBERG.Ble fra 1.1.1930 endret til VÅLE I VESTFOLD. Sirk. 53, 18.12.1929.Poståpneriet ble fra 1.5.1971 lagt under Tønsberg postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.Ved etableringen av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.Navnet ble fra 1.9.1975 endret til bare VÅLE. Sirk. 21, 2.6.1975.I 1980 ble postkontoret flyttet til nye lokaler i Våle Samfundshus.Da ordningen med bruk av postnummer startet fra 18.3.1968, fikk poståpneriet tildelt postnr 3089. Dette ble fra 1.6.1980 ble endret til postnr 3118. Sirk. 18, 19.6.1980. Fra 1.4.1987 ble postnr igjen endret, nå til postnr 3178. (4. trafikk-kontor, 26.11.1986.)Etter folkeavstemning høsten 2001 er Våle og Ramnes kommuner vedtatt slått sammen til den nye Re kommune fra 1.1.2002.Datostempel av 2-rings vanlig type ble tildelt først i 1888.(3089 / 3118 / 3178)

Poståpnere/styrere:

Anders Christian Backe 1.9.1886 (f. 1860).

Landh. Hans Øverland 15.2.1901.

A. C. Backe 1.9.1902, med Lars Backe som midlertidig styrer i 3 mndr fra 17.10.1904.

Handelsm. Lars Backe kst. 1.7.1927 (f. 1886).

Arne Christian Backe midlertidig fra 19.6.1956, kst. 1.9.1956, fast 1.1.1958 (f. 1924).

Posteksp. Jorun Irene Fudske 1.4.1981 (f. 1959).

Posteksp. Toril Eklöw 1.6.1982 (f. 1946).

Posteksp. Terje Moland vikar fra 1.6.1986 (f. 1962).

Postkass.D Anne-Margrethe Dale vikar fra 1.10.1987 (f. 1948).

Poststyrer (vikar) Gunn Elisabeth Hemmingsen fra 1.1.1994.De første årlige poståpnerlønninger:1886 1897 1908 1917

Kr 50 200 400 550Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 17/07/1886 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
17/07/1886 ?
--Earliest time
17/07/1886
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441067

-Id
021166441067
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål