Kalmar varv (Varv) [sv]

Kalmar varv (swedish)

Verft (Statens maritima och transporthistoriska museer [sv]) [no]

Description
Fartygsvarv grundat 1679, nedlagt 1987. [sv]
Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
22/03/2016 20:36:04
18/03/2023 04:55:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b30bf00c-f518-451d-8578-1b70e941d9a8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kalmar varv
Swedish

Description
Fartygsvarv grundat 1679, nedlagt 1987.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Establishment
1679

-Time
1679
Termination
1981

-Time
1981
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

Varvet grundades redan 1679 och var ett av de varv som byggde träskeppsskrov till de första ångmaskinerna, levererade från Motala verkstad. Man började bygga järn- och ångfartyg vid slutet av 1800-talet. Kalmar varv har haft en nära koppling till Ångfartygs AB Kalmarsund som bl. a. ägde Ölandsfärjorna. Kalmar varv lades ner 1981 och en efterföljare 1987.

Swedish

Activity
Varvsverksamhet Kalmar (Kommun) [sv], Kalmar [sv],

-Type of activity (text)
Varvsverksamhet
Swedish

-Place reference
Kalmar (Kommun) [sv], Kalmar [sv],
--Place
Swedish

--Specified
Kalmar
Swedish
Related agent
-Other actor
-Timespan
1683 1686
--Earliest time
1683
--Latest time
1686
Reference
Dunge, Manne (red.), Varvsliv: minnen från en svensk industriepok, [Sjöhistoriska museet], Stockholm, 2004
Swedish

Svensk industrikalender 1947
Swedish

DigitaltMuseum
021166009545
-Id
021166009545
-System
DigitaltMuseum