Gjøvik kirke (Kirke) [no]

Other languages: Gjøvik kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:39:33
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b2299c8c-fb06-4585-ac63-90bb84f89cdc | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Gjøvik kirke
Norwegian bokmål

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1882
-Earliest period
-Role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk

-Actor (text)
Jacob Wilhelm Nordan
Norwegian bokmål
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Heritage designation
-Designation, reference
Located at
Gjøvik (Kommune) [no], Hunnsvegen 55, 2819 [no], Gjøvik sokn (03080101), Toten prosti, Hamar bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Hunnsvegen 55, 2819
Norwegian bokmål

-Place (text)
Gjøvik sokn (03080101), Toten prosti, Hamar bispedømme
Norwegian bokmål
Hunn (Gard) [no], 3407-67/1503 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
3407-67/1503
Norwegian bokmål
Geodata
60.79803, 10.68775, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.79803
-Longitude (Easting)
10.68775
-Precision
5
Events
-Timespan
1882
--Earliest time
1882
-Timespan
1882
--Earliest time
1882
-Timespan
1882
--Earliest time
1882
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
050200401

-Id
050200401
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
557

-Id
557
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84266-1

-Id
84266-1
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
155597682

-Id
155597682
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
3407-67/1503
-Id
3407-67/1503
-System
Gnr Bnr