Rosenviks varv (Varv) [sv]

Rosenviks varv (swedish)

Verft (Statens maritima och transporthistoriska museer [sv]) [no]

Description
Reparationsvarv [sv]
Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/03/2016 08:47:59
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b15703ea-2dbf-4ed6-893c-dac6a8f66100 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Rosenviks varv
Swedish

Alternative name
Bayards varv
Swedish

Rosenviks varv och Mekaniska Verkstad
Swedish

Description
Reparationsvarv
Swedish

Establishment
1883

-Time
1883
Termination
1915

-Time
1915
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

1883 anlade Georg C Bayard vid Rosenvik på Djurgården en större slip inom området för upptagning av större pråmar och bogserångare. Allehanda fartygsreparationer på segelfartyg utfördes. Arbeten av större omfång utfördes i Beckholmens dockor. Verksamheten kom att omfatta ångfartygsreparationer. Äver arbeten med mindre farkoster som kuttrar utfördes. 1915 var varvet nedlagt och området övertogs av Kungliga Lotsverket.

Swedish

Owned by
Bayard, Georg C.

-Owner (text)
Bayard, Georg C.
Swedish
Activity
Varvsverksamhet Stockholm (Kommun) [sv], Djurgården [sv],

-Type of activity (text)
Varvsverksamhet
Swedish

-Place reference
Stockholm (Kommun) [sv], Djurgården [sv],
--Place
--Specified
Djurgården
Swedish
Reference
Varvsrörelser på Djurgården, Georg C Bayard berättar, Skärgårdsbåten 1988:1, sidorna 8-11.
Swedish

DigitaltMuseum
021166454772
-Id
021166454772
-System
DigitaltMuseum