KASTNÆSHAVN [no]

Other languages: KASTNÆSHAVN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
12/01/2022 14:32:07
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b0e6f359-3ae9-44f2-af9a-28a1d9259442 | RDF/XML | JSON-LD
Name
KASTNÆSHAVN
Norwegian bokmål

Alternative name
KASTNESHAMN
Norwegian bokmål

KASTNESHAVN
Norwegian bokmål

History

KASTNÆSHAVN

KASTNESHAMN poståpneri var sesongpoståpneri under dampskipstiden fra 1838.

Ble helårsopprettet ved Skriv av 8.11.1845 fra Finans-, Handels- og Told-Dept. til Finmarken amt. Poståpneriet kom i virksomhet fra 1.1.1846, lå i Dyrø sogn, til Senjen og Tromsø fogderier.

Navnet var først skrevet KASTNÆSHAVN, som ca 1890 ble endret til KASTNESHAVN.

Vi er noe usikre på om poståpneriet først ble lagt under Nordland postkontor og ble overført til Tromsø postdistrikt fra 1.10.1868, eller tidligere.

Fra 1.10.1902 ble poståpneriet overført fra Tromsø til Harstad postdistr. Sirk. 24, 9.6.1902.

Navnet ble etter den nye skrivemåten fra 1908 endret til KASTNESHAMN. Sirk. 27, 20.5.1908.

Fra 1.5.1965 ble poståpneriet overført til Finnsnes postdistrikt. Sirk. 19, 12.5.1965.

Poståpneriet KASTNESHAMN ble nedlagt fra 1.8.1967. Sirk. 20, 5.6.1967. Ny postadresse: 9340 BRØSTADBOTN. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900-1981.

Poststedet hadde først 3-rings kassasjonsstempel nr 147 og fikk den 20.1.1859 tildelt datostempel av en-rings type med stenskrift bokstaver.

Poståpnere:
Den/de første poståpner/e er ukjente.
Alert Jensvold kst. i 1859.
Handelsm. Pettersen midlt. 1.2.1862.
Alert Jensvold 1.3.1863.
Handelsm. Nils E. Krogstad 2.12.1897 (f. 1849).
Gårdbr. og tlf.best. Solveig (Krogstad) Jæger 1.10.1921 (f. 1893).
Stasjonsholder Magne Fredrik Fredriksen, kst. 1.7.1959, fast 1.7.1960 (f. 1927).

De først kjente årlige lønninger er:

1845 1860 1872 1888 1905 1917
Spd. ? 20 36
Kr 220 400 450

Poståpneren fikk fra 1.7.1917 et midlertidig dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021166447953

-Id
021166447953
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål