1910 ENEBAKNÆSSET (Poståpneri) [no]

1910 ENEBAKNÆSSET (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:52:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b0a53983-8eac-49fa-bda9-835a5b76d9f6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1910 ENEBAKNÆSSET
Norwegian bokmål

Alternative name
ENEBAKNÆSSET
Norwegian bokmål

Establishment
02/01/1886 Fet (Historisk kommune) [no], ,

-Time
02/01/1886
-Place reference
Fet (Historisk kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/12/1996

-Time
31/12/1996
Code
1910
Type
Norwegian bokmål

History

ENEBAKNÆSSET poståpneri, på Haug, i Enebak herred, Nedre Romerike fogderi, under Christiania postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 2.1.1886, med virksomhet fra 1.7.1886 og med 2 ganger ukentlig bipostrute ved gående bud til/fra Thrygstad poståpneri. Sirk. 15, 6.7.1886.

Navnet er fra poststedsfortegnelsen 1889 endret til ENEBAKNESSET.

Fra poststedsfortegnelsen 1892 er navnet skrevet ENEBAKNESET.

Poståpneriet ble 1.11.1908 lagt under Sarpsborg postktr. Sirk. 57, 26.10.1908.

Fra 1.10.1920 lagt under Mysen postktr. Sirk. 55, 23.9.1920.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til ENEBAKKNESET. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.5.1971 lagt under Lillestrøm postomr. Sirk. 22, 29.4.1971.

Postkontoret 1910 ENEBAKKNESET ble lagt ned fra 1.1.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 33, 13.12.1996.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikks fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble først tilsendt i 1887.

(1910)
Poståpnere/styrere:
Landh. August Baadstad 1.7.1886.
Handelsm. E. Thorsen 1.9.1889.
Landh. August Baadstad 1.9.1890.
Gårdbr. Hans Oppegaard 1.1.1892 (f.1859).
Sven J. Oppegaard kst. 1.8.1927 (f. 1890).
Fru Gilda Mathilde Iversen 1.1.1933 (f. 1887).
Fru Ingrid Margrethe Melnes 15.8.1937 (f.1906).
Kristiane Bjerke (Sparøy) 1.1.1951 (f.1904).
Hilda Thea Svartrud (Sundby) midlt. 1.9.1960, kst. 1.1.1961 (f.1935).

Årlig poståpnerlønn:

1886 1893 1908 1917
Kr 20 50 100 250

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 02/01/1886 31/12/1996

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
02/01/1886 31/12/1996
--Earliest time
02/01/1886
--Latest time
31/12/1996
DigitaltMuseum
021166440579

-Id
021166440579
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål