Martin, Fredrik Robert (1868 - 1933) [sv]

Martin, Fredrik Robert (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Fredrik Robert Martin, född den 8 maj 1868 i Stockholm, död 1933, var en konstindustriell samlare, kännare särskilt av orientalisk konst och kultur, bror till Hugo Martin. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
15/12/2021 09:10:50
27/05/2023 04:16:36
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b088a690-9c30-4b0f-986c-f18d5e2d6d8b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Martin, Fredrik Robert
Swedish

First name
Fredrik Robert
Swedish

Last name
Martin
Swedish

Alternative name
F. R. Martin
Swedish

Title
konstsamlare

-Title
konstsamlare
Swedish
orientalist

-Title
orientalist
Swedish
Description
Fredrik Robert Martin, född den 8 maj 1868 i Stockholm, död 1933, var en konstindustriell samlare, kännare särskilt av orientalisk konst och kultur, bror till Hugo Martin.
Swedish

Wikipedia

Birth
08/05/1868

-Time
08/05/1868
Death
19/04/1933

-Time
19/04/1933
Biography

Fredrik Robert Martin, född den 8 maj 1868 i Stockholm, död 1933, var en konstindustriell samlare, kännare särskilt av orientalisk konst och kultur, bror till Hugo Martin.
Martin, som blev filosofie doktor i Wien 1899, var e.o. amanuens vid Statens historiska museum 1890-1902 och dragoman vid svenska beskickningen i Konstantinopel 1904-08. Han bosatte sig sedan i Florens. Martin gjorde sig känd genom de intressanta och rika samlingar av orientalisk konstindustri, som han med insikt och djärvhet hopbragte under vidsträckta och långvariga resor (till Sibirien 1891-92, Europeiska Ryssland, Kaukasus och Centralasien 1894-95, Egypten, Mindre Asien och Turkiet 1895-96, Ryssland, Turkiet med flera länder med statsanslag 1898-1903 för uppsökande av svenska minnen, under de senare åren ständiga resor i Europa, Mindre Asien och Egypten).
Martins tidigare samlingar har delvis övergått till Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseets etnografiska avdelning och enskilda samlare (professor Hjalmar Sjögren, direktör Carl Robert Lamm med flera). De var till sina betydligaste delar exponerade vid Stockholmsutställningen 1897 i en särskild paviljong. Martins sedermera gjorda samlingar, bland vilka märks sasanidiska metallkärl, egyptisk keramik från alla åldrar, värdefulla arabiska och persiska manuskript och miniatyrer (de äldsta från 700-800-talen), bokband, orientaliska äldre mattor och andra textilier, jordfunna kinesiska bronser, seldjukiska smycken, var till en del utställda vid den stora utställningen med islamisk konst i München 1910, för vilken Martin var kommissarie och till vilken han även, jämte Bürkel och professor Friedrich Sarre, uppgjort planen. Jämte Sarre utgav Martin 1912 ett ståtligt planschverk med text om utställningen, Meisterwerke muhammedanischer Kunst. Ett större arbete på engelska, Persian Miniatures Art, utkom även det 1912. (wikipedia, 2013-01-31)

Swedish

Same as (internal)
Replaces
Martin, F R (1868 - 1933)
Swedish

Carlotta-SMVK
1000508

-Id
1000508
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461757
-Id
021037461757
-System
DigitaltMuseum