9097 ALTEIDET (Poståpneri) [no]

9097 ALTEIDET (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
23/10/2015 16:07:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b059cd7f-d85a-4c99-a813-b5b03515d903 | RDF/XML | JSON-LD
Name
9097 ALTEIDET
Norwegian bokmål

Alternative name
ALTEIDET
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
?
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/12/1982

-Time
31/12/1982
Code
9097
Type
Norwegian bokmål

History

ALTEIDET poståpneri, i Kvænangen annex til Skjervø prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderi, under Tromsø postkontor, ble antakelig opprettet i 1845 og sees først nevnt i en eldre poståpnerprotokoll.

Opprettelsen er ikke nevnt i sirkulærer m.v.,men poståpneriet ble lagt ned 1.1.1860 ifølge Sirk. 21, 2.11.1859.

Poståpneriet ble gjenopprettet fra 1867 med inntil videre virksomhet under dampskipsfarten, med beliggenhet på dampskipsanløpsstedet for dampskipet "Tromsø". (Kgl.res. 16.11.1867/Sirk.25, 29.11.1867).

Poståpneriet var grunnet krigen evakuert fra ultimo 1944 og ble gjenopprettet fra 28.7.1945. Sirk. 24, 7.9.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

9097 ALTEIDET postkontor C ble lagt ned fra 1.1.1983. Ny postadresse: 9090 BURFJORD. Sirk.36, 4.11.1982.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 10 og fikk tildelt datostempel i 1874 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(9097)
Poståpnere/styrere:
Den/de første poståpnere er ukjente.
Peder Buuch Giæver fra 1.7.1850.
Handelsmann P. R. Giæver fra 1867.
Handelsmann H. Giæver fra 5.11.1888 (f. 1853).
Alf Thomassen fra 1.10.1941 (f. 1906).
Han evakuerte ultimo 1944 og utførte vikartjeneste ved Hokksund postkontor med midlertidig styrer Mari Finnjord Eliassen fra 28.7.1945 (da poståpneriet ble gjenopprettet).
Sverre Emanus var midlertidig fra 16.9.1945.
Alf Thomassen (f. 1906), som senere også vikarierte ved Geilo postkontor, gjenopptok tjenesten ved Alteidet fra 30.4.1946.
Håkon Thomassen ble kst. 1.11.1961 (f.1943).
Helene Ingebjørg Thomassen vikar fra 1.5.1982 (f.1950).

Poståpneren var i 1867 ulønnet. De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1873 1878 1889 1900 1909 1917
Spd. 12
Kr 100 140 280 500 550

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midltidig dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed ? 31/12/1982

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
? 31/12/1982
--Earliest time
?
--Latest time
31/12/1982
DigitaltMuseum
021166443736

-Id
021166443736
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål