4633 HØLLEN I SØGNE (Poståpneri) [no]

4633 HØLLEN I SØGNE (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:01
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b0349c21-2eaa-484e-9a5e-2590a7d2e41f | RDF/XML | JSON-LD
Name
4633 HØLLEN I SØGNE
Norwegian bokmål

Alternative name
HØLLEN I SØGNE
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
17/07/1886
--Place
Termination
31/08/1995

-Time
31/08/1995
Code
4633
Type
Norwegian bokmål

History

HØLLEN I SØGNE poståpneri, ved dampskipsanløpsstedet, i Søgne herred. Mandal fogderi, under Christiansand postktr., ble offentlig opprettet ved Kgl.res. av den 9.1. og 17.7.1886 med virksomhet fra 1.9.1886. Sirk. 20, 31.8.1886.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.1.1976 endret til bare HØLLEN. Sirk. 37, 6.10.1975.

Postnr 4633 ble tatt i bruk fra 18.3.1968 og ble fra 1.4.1987 utskiftet med postadresse 4640 SØGNE.

Postkontoret HØLLEN, 4640 SØGNE, i Kristiansand S. postområde, ble lagt ned fra 1.9.1995. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 24, 23.8.1995.

Det første poståpneriet fikk som nevnt ikke stempel, og datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt i 1886.

(4633)
Poståpnere/styrere:
Landh. H. Thomassen 1.9.1886.
Charlotte Thomassen 25.5.1915 (f. 1864).
Hans Forsdal kst 21.3.1929 (f. 1882).
Margot Othilie Bille midlt. 1.8.1939, fast 15.6.1942 (f. 1909). Hadde tj.fri 1 år fra 1.10.1951 med Hildur Andreassen Dybvik som midlt. best.
Ella Hildur Sjøvold midlt. 15.9.1958, kst 1.1.1959 (f. 1924).
Gurine Ramsland midlt. 7.6.1959, kst 1.10.1959, fast 1.7.1960 (f.1921).
Posteksp. Ralf Pedersen vikar 3.3.1986, fast 1.10.1988 (f. 1958).

De først kjente årlige poståpnerlønnninger:

1858 1860 1861 1886 til 1888 1889 1895 1905 1912 1913 1914
Spd. 8 6 2
Kr Ulønnet av Pv. 120 200 300 350 400 450

Fra 1917 ble lønnen satt til kr 550,-, og fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 17/07/1886 31/08/1995

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
17/07/1886 31/08/1995
--Earliest time
17/07/1886
--Latest time
31/08/1995
DigitaltMuseum
021166441659

-Id
021166441659
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål