Fåberg kirke (Kirke) [no]

Other languages: Fåberg kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:39:22
02/03/2024 06:14:04
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/af66d173-fa39-4e3a-890e-434dbe8782e6 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Fåberg kirke
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1727
-Earliest period
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Located at
-Place
Norwegian bokmål

-Specified
3405-162/71
Norwegian bokmål
Lillehammer (Kommune) [no], Gausdalsvegen 316, 2625 [no], Fåberg sokn (03070201), Sør-Gudbrandsdal prosti, Hamar bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Gausdalsvegen 316, 2625
Norwegian bokmål

-Place (text)
Fåberg sokn (03070201), Sør-Gudbrandsdal prosti, Hamar bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
61.16027, 10.37174, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
61.16027
-Longitude (Easting)
10.37174
-Precision
5
Events
-Timespan
1727
--Earliest time
1727
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
050100401

-Id
050100401
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
805

-Id
805
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84224-2

-Id
84224-2
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
155387416

-Id
155387416
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
3405-162/71
-Id
3405-162/71
-System
Gnr Bnr