Brandval kirke (Kirke) [no]

Other languages: Brandval kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:38:20
02/03/2024 06:12:23
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/aec8b5e1-348e-4236-ade5-064f7ca3edcc | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Brandval kirke
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1651
-Earliest period
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Located at
Brandval (Gard) [no], 3401-106/214 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
3401-106/214
Norwegian bokmål
Kongsvinger (Kommune) [no], Brandvalvegen 856, 2219 [no], Brandval sokn (03120201), Solør, Vinger og Odal prosti, Hamar bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Brandvalvegen 856, 2219
Norwegian bokmål

-Place (text)
Brandval sokn (03120201), Solør, Vinger og Odal prosti, Hamar bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
60.31547, 12.01384, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.31547
-Longitude (Easting)
12.01384
-Precision
5
Events
-Timespan
1651
--Earliest time
1651
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
040200101

-Id
040200101
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
57

-Id
57
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
83941-2

-Id
83941-2
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
152064950

-Id
152064950
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
3401-106/214
-Id
3401-106/214
-System
Gnr Bnr