Evanger kyrkje (Kirke) [no]

Other languages: Evanger kyrkje (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:38:52
02/03/2024 06:13:59
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ac807e92-7536-4420-9c50-bb530fcec967 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Evanger kyrkje
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1851
-Earliest period
-Role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk

-Actor (text)
Linstow type
Norwegian bokmål
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Heritage designation
-Designation, reference
Located at
Voss (Kommune) [no], Knute Nelson-Gata 30, 5707 [no], Evanger sokn (07080102), Hardanger og Voss prosti, Bjørgvin bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Knute Nelson-Gata 30, 5707
Norwegian bokmål

-Place (text)
Evanger sokn (07080102), Hardanger og Voss prosti, Bjørgvin bispedømme
Norwegian bokmål
Ævanger (Gard) [no], 4621-384/70 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
4621-384/70
Norwegian bokmål
Geodata
60.64727, 6.11488, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.64727
-Longitude (Easting)
6.11488
-Precision
5
Events
-Timespan
1851
--Earliest time
1851
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
125300301

-Id
125300301
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
1208

-Id
1208
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84105-1

-Id
84105-1
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
174876045

-Id
174876045
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
4621-384/70
-Id
4621-384/70
-System
Gnr Bnr