ALEXANDER (1789) [sv]

ALEXANDER (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
22-kanoners kutterbrigg; 8 st. 12-pundiga kanoner, 14 st. 6-pundiga kanoner. [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
Last changed
04/12/2018 09:53:38
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/abe118d1-22ba-4b6e-8c99-9da052d51590 | RDF/XML | JSON-LD
Name
ALEXANDER
Swedish

Description
22-kanoners kutterbrigg; 8 st. 12-pundiga kanoner, 14 st. 6-pundiga kanoner.
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Kutterbriggen Alexander stod som förebild för de av af Chapman ritade kutterbriggarna Husaren och Dragon (1790).

Swedish

Measurement
Besättning [sv]: 67 personer (antal) [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
67
-Unit
Lengde: 100 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk

-Value
100
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Bredde: 25 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk

-Value
25
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish
Dybde: 11 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk

-Value
11
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish

-Specification
Akter.
Swedish
Dybde: 6 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk

-Value
6
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish

-Specification
För.
Swedish
Launched
1789
Köpt i London detta år.
Nikula O, Svenska skärgårdsflottan 1756-1791 (Karlskrona 2008), s. 364.

-Time
1789
-Description
Köpt i London detta år.
Swedish

-Source
Nikula O, Svenska skärgårdsflottan 1756-1791 (Karlskrona 2008), s. 364.
Swedish
Decommissioned
1794
Nikula O, Svenska skärgårdsflottan 1756-1791 (Karlskrona 2008), s. 364.

-Time
1794
-Source
Nikula O, Svenska skärgårdsflottan 1756-1791 (Karlskrona 2008), s. 364.
Swedish
Was present at
Norman H (red.), Svenska skärgårdsflottan: Uppbyggnad, militär användning och förankring i det svenska samhället 1700-1824 (Falun 2000), s. 156.

-Source
Norman H (red.), Svenska skärgårdsflottan: Uppbyggnad, militär användning och förankring i det svenska samhället 1700-1824 (Falun 2000), s. 156.
Swedish

Reference
"Alexander", kortarkiv, Marinmuseum.
Swedish

Lybeck O (red), Svenska flottans historia, bd 2 (Malmö 1943), s. 360.
Swedish