7300 LJAAMO I ØRKEDALEN [no]

7300 LJAAMO I ØRKEDALEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:10
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ab2f869b-3bd6-423a-b15f-7bf3abfe0e4c | RDF/XML | JSON-LD
Name
7300 LJAAMO I ØRKEDALEN
Norwegian bokmål

Alternative name
LJAAMO I ØRKEDALEN
Norwegian bokmål

Code
7300
History

LJAAMO I ØRKEDALEN (Orkdal) nevnes i historien som poståpneri opprettet 1758. Det finnes likevel ingen bekreftelse på opprettelsen. Poststedet ble trolig opprettet i forbindelse med den første postruten som ble satt i gang mellom Trondheim -- Kristiansund og Molde. I historien nevnes også at "poståpneren i 1774 var lønnet av Staten".

I "Forklaringen til Pontoppidans kart 1785" er stedet benevnt POSTSTASJON og under navnet LIAMO. (Poststasjon var vel på den tiden den riktige benevnelsen.)

Ifølge en fortegnelse fra 1808 ble poststedet da tildelt nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde, Frederik VII overtok). I fortegnelsen er navnet skrevet LIAMOE I ORKEDALEN. I senere fortegnelser fra 1812 til 1847 bare LJAAMOE (også Neervig, Ljaamoe).

I "Forklaring til poststedenes beliggenhet 1848" er navnet nærmere dagens ORKEDALEN og ligger i samme prestegjeld, i Orke- og Guldal fogderi, under Trondhjem postdistrikt.

Fra 1850 til 1855 er navnet skrevet ORKEDALEN (Ljaamo), og ved Kgl.res. 18.10.1855 ble det fra 1.1.1856 opprettet en ukentlig bipost mellom Birkagers og Orkedalen poståpnerier.

I poststedsfortegnelsen 1863 er navnet skrevet ØRKEDAL, og fra ca 1891 endret til ORKEDAL.

Poståpneriet ble fra 1.7.1892 omgjort til POSTKONTOR. Sirk. 15, 10.6.1892.

Fra 1.10.1921 ble navnet endret til ORKANGER. Sirk. 55, 23.9.1920.

7300 ORKANGER postkontor A fikk fra 1.6.1991 endret status til postkontor B, og ble lagt under Trondheim postområde. Sirk. 18, 22.5.1991.

Som poståpneri nyttet stedet først 3-rings kassasjonsstempel nr 229 og fikk tilsendt datostempel av 1-rings type med tekst Orkedalen og antikva bokstaver i 1855.

(7300)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
De første poståpnere er ukjente.
En timeseddel fra 1834 er attestert av Ole E. Liaamoe.
I 1835 attestert av M. Nyhuus.
H. P. Dahl tilsatt 1.8.1855, men var muligens ved stedet tidligere.
Apoteker S. Wang 1.11.1867.
John Jensen Rømme 1.7.1871 (på gården Rømme), kst. postmester 1.7.1892, beskikket 10.12.1892 (f. 1829).
Postbetj. Petter Harald Wettergren 1.9.1902. I mai og juni bestyrt av Herborg Wettergren.
Posteksp. Johan Svene Lammethun midlertidig kst. under ledighet fra 1.7.1928.
Postfullm.II Einar Lauritz Hansen 1.10.1932. Under sykdom fra 6.1.1942 styrt av res.posteksp. Sven Gardå. Einar Lauritz Hansen sluttet 1.7.1944.
Res.posteksp. Arne Holen under ledighet fra 1.7.1944.
Postmester Henrik Mikkelsen kst. 1.1.1945 (f. 1901).
Postfullm.II Johan Gottlieb Gärtner 1.5.1946, tiltrått 1.7.1946, med posteksp. Henrik Mikkelsen (f. 1901) som midlertidig styrer.
Vikarer fra 1.10.1961.
Avd.sjef II Magnar Ingvard Slenes 1.9.1963 (f. 1901).
Avd.sjef II Arvid Nervik 1.10.1971 (f. 1924).
Konsulent Atle Asphjell 1.8.1991 (f. 1943).
Postmester Gerd Husdahl 1.6.1998.
Postmester Inger Lund Nordby 1.7.2001 v/Orkanger salgsteam.

I 1854 var den årlige lønnen 60 spd., i 1866 100 spd., i 1874 120 spd., i 1880 kr 600,- og i 1888 kr 700,-.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166442973

-Id
021166442973
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål