Feltpostkontor [no]

Feltpostkontor (norwegian bokmål)

Poststedstyper (Norges Postmuseum) [no]

Description
Feltpoststeder er av midlertidig karakter, og har en militær opprinnelse. Feltpostkontor opprettet første gang i 1888, og ble opprettet hvis behov for virksomhet omfattet et postkontors oppgaver. Med feltpoststeder mener en i fredstid poststeder som for en avgrenset tid blir opprettet på steder der ekstraordinære forhold, f.eks. et større fiske eller militærøvninger gjør det nødvendig med et poststed. [no]
Broader concept
Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
21/10/2015 10:06:45
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/aadd4e97-d14b-4869-afc6-cdb4a63c2e70 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Feltpostkontor
Norwegian bokmål

Description
Feltpoststeder er av midlertidig karakter, og har en militær opprinnelse. Feltpostkontor opprettet første gang i 1888, og ble opprettet hvis behov for virksomhet omfattet et postkontors oppgaver. Med feltpoststeder mener en i fredstid poststeder som for en avgrenset tid blir opprettet på steder der ekstraordinære forhold, f.eks. et større fiske eller militærøvninger gjør det nødvendig med et poststed.
Norwegian bokmål

Poststedsdatabasen
16
-Id
16
-System
Poststedsdatabasen