HOF I JARLSBERG (Poståpneri) [no]

HOF I JARLSBERG (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:23:19
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/aa804ac1-bd18-42ff-ab66-c3264e3408b8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
HOF I JARLSBERG
Norwegian bokmål

Alternative name
HOF I JARLSBERG
Norwegian bokmål

Establishment
17/11/1847 Hof (Kommune) [no]

-Time
17/11/1847
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
3090
Type
Norwegian bokmål

History

HOF I JARLSBERG hadde før 1847 ingen fast postforbindelse. Nærmeste poststed var Holmestrand. Som eksempel på sen postgang kan nevnes at et brev sendt fra ordføreren i Hof den 2. januar 1847 til fogden i Laurvig (nå Larvik), ikke kom denne i hende før den 8. mars. I anledning av amtets forespørsel om postordningen avgir så formannskapet en uttalelse og anbefalte å få etablert postgang og poståpneri innen herredet. Og senere på året, den 30. desember 1847, holdtes et kombinert møte av Hof og Laurdals (nå Lardal) formannskaper angående postgangen, hvori anbefaltes en rute Holmestrand --Laurvig med poståpnerier i Hof -- Laurdal (i Jarlsberg).

Dette ble innvilget. Ruten ble satt igang 1848 med kjørende postbud 2 ganger ukentlig og med poståpneri på gården Haugestad. Postkjøreren fikk som verge en sabel, og et horn som han underveis skulle bruke for å varsle sin ankomst.

I 1891 ble denne ruten utvidet til 3 ganger i uken. Poståpneriet har foruten å holde tilhuse på gården Haugestad vært flyttet til gårdene Vold og Storeng. I 1892 ble der søkt om å få poståpneri på Eidsfoss Verk, og dette ble innvilget.

Da privatjernbanene kom -- i 1901 Tønsberg -- Eidsfoss, og i 1902 Holmestrand -- Vittingfos-banen -- ble det daglig post ved poståpnerier på stasjonene på Hof og Kleppan og senere de øvrige stasjoner innen herredet, unntatt Eidsfos Station, da poståpneriet på Eidsfos er på verkets kontor. Haslestad stasjon er senere sløyfet som poståpneri, idet en offentlig daglig landpostrute ble satt igang mellom Kleppan og Vivestad i 1918, og denne går via Haslestad stasjon. Før jernbanen kom, hadde annekset Vasaas et privat postbud som gikk fra poståpneriet i Hof til Vassaas. / S. L.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 17/11/1847 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
17/11/1847 ?
--Earliest time
17/11/1847
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166447203

-Id
021166447203
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål