Byggevareindustri (339) [no]

Byggevareindustri (norwegian bokmål), Byggvaruindustri (swedish)

Outline of Cultural Materials

Description
...fremstilling av bygnings- og konstruksjonsmaterialer som ikke er klassifisert andre steder (f.eks. mursten, sement, taksten); produsenter av bygningsvarer (f.eks. trevarefabrikker, teglverk); leverandører til byggmestre og entreprenører; forretnings-organisasjon hos produsenter, mellommenn og leverandører av bygningsmaterialer og ferdigvarer; etc. MERK: Findelt for norsk outline, delvis basert på Håndverksregisteret på Maihaugen. Se også: Tømmerhugst 313. Steinindustri 324. Stålindustri 32... ...fremstilling av bygnings- og konstruksjonsmaterialer som ikke er klassifisert andre steder (f.eks. mursten, sement, taksten); produsenter av bygningsvarer (f.eks. trevarefabrikker, teglverk); leverandører til byggmestre og entreprenører; forretnings-organisasjon hos produsenter, mellommenn og leverandører av bygningsmaterialer og ferdigvarer; etc. MERK: Findelt for norsk outline, delvis basert på Håndverksregisteret på Maihaugen. Se også: Tømmerhugst 313. Steinindustri 324. Stålindustri 327. Fremstilling av maling 386. Fremstilling av jernvarer til bygningsbransjen 391. Fremstilling av elektrisk armatur 393. Jernvarer 414. Detaljhandel 443. [no]
Last changed
16/08/2021 11:01:26
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/aa4291d9-3c83-4f8a-a22c-43866c8e4cef | RDF/XML | JSON-LD
Label
Byggevareindustri
Norwegian bokmål

Byggvaruindustri
Swedish

Description
...fremstilling av bygnings- og konstruksjonsmaterialer som ikke er klassifisert andre steder (f.eks. mursten, sement, taksten); produsenter av bygningsvarer (f.eks. trevarefabrikker, teglverk); leverandører til byggmestre og entreprenører; forretnings-organisasjon hos produsenter, mellommenn og leverandører av bygningsmaterialer og ferdigvarer; etc. MERK: Findelt for norsk outline, delvis basert på Håndverksregisteret på Maihaugen. Se også: Tømmerhugst 313. Steinindustri 324. Stålindustri 327. Fremstilling av maling 386. Fremstilling av jernvarer til bygningsbransjen 391. Fremstilling av elektrisk armatur 393. Jernvarer 414. Detaljhandel 443.
Norwegian bokmål

Tillverkning av byggnadsvaror och konstruktionsmaterial ej upptagna i andra klasser (ex. tegel, betong); Tillverkare av byggnadsvaror (ex. snickerifabriker, tegelbruk); Leverantörer till byggmästare och entreprenörer; Fabriksidkares, tillverkares och leverantörers affärsorganisationer;
Swedish

Code
339
Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Narrower concept
Norwegian bokmålNorwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål