9676 ROLFSØEN (Poståpneri) [no]

9676 ROLFSØEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
10/10/2016 08:05:13
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a8cacaf4-bd0f-4e7a-88a7-ae39ee7c34c1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
9676 ROLFSØEN
Norwegian bokmål

Alternative name
ROLFSØEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/01/1903
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/05/1999

-Time
31/05/1999
Code
9676
Type
Norwegian bokmål

History

ROLFSØEN poståpneri, på gården Valen, i Maasø herred, Finmarken amt, under Hammerfest postkontor, i postruten Rolfsøen -- Tufjord, ble underholdt fra 1.1.1903. Sirk. 49, 12.12.1902.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til ROLVSØY. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.4.1935 endret til GUNNARNES. Sirk. 10, 28.3.1935.

Poståpneriet var evakuert grunnet krigssituasjonen fra ultimo 1944.

Ble gjenopprettet i 1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9676 GUNNARNES, under Hammerfest postkontor, ble lagt ned fra 28.2.1999. Nedleggelsen ble imidlertid utsatt til 31.5.1999. Ny postadresse: 9670 TUFJORD. Kilde: Posten salg og distribusjon.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved oppettelsen.

(9676)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Oluf Ursin 1.1.1903.
Fisker Johan Peder Olsen 12.8.1913.
Ds.eksp. Johan Isaksen 1.1.1939 (f. 1888, død 29.10.1953.).
Jette Olsen midlertidig i 1946.
Egil Isaksen midlertidig fra 30.10.1953.
Einar Johansen midlertidig fra 1.7.1954, fast 1.11.1955 (f. 1918).
Elisabeth Borch kst. 1.2.1968 (f. 1942).
Kjell Olsen kst. 1.11.1969 (f. 1944).
Poststyrer John Arthur Johnsen 1.1.1995.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1908, da årlig lønn ble satt til kr 50,- og fra 1917 kr 100,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtids tillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/01/1903 31/05/1999

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/01/1903 31/05/1999
--Earliest time
01/01/1903
--Latest time
31/05/1999
Related to
GUNNARNES [no] Henvisning

-Other actor
Norwegian bokmål

-Specification
Henvisning
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021166443994

-Id
021166443994
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål