Bonengs Preserving (Hermetikkindustri) [no]

Bonengs Preserving (norwegian bokmål)

Norske hermetikkfabrikker (Norsk hermetikkmuseum) [no]

Dataset owner
Norsk hermetikkmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
25/03/2020 12:29:24
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a8174eef-9ad7-4028-aa3e-b8b3b82cd933 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bonengs Preserving
Norwegian bokmål

Establishment
1931

-Time
1931
Termination
2007

-Time
2007
Type
Norwegian bokmål


Norwegian nynorsk

Place reference
Frøya (Kommune) [no], , Leirvikhamn, , Frøya, Trøndelag [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Place (text)
Leirvikhamn, , Frøya, Trøndelag
Norwegian bokmål
Activity
Hermetikkfabrikk 1934
Ansatte: 118

-Type of activity (text)
Hermetikkfabrikk
Norwegian bokmål

-Timespan
1934

--Earliest time
1934
-Description
Ansatte: 118
Norwegian bokmål
Note
Firma startet i 1930, men hermetikk først fra 1935. Størst antall arbeidere 118
Norwegian bokmål