8439 NYKSUND (Poståpneri) [no]

Other languages: 8439 NYKSUND (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:37:57
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a7d9ed7e-eca4-47ff-ab9c-fe56d5417c28 | RDF/XML | JSON-LD
Name
8439 NYKSUND
Norwegian bokmål

Alternative name
NYKSUND
Norwegian bokmål

Establishment
01/01/1886 Øksnes (Kommune) [no], , ,

-Time
01/01/1886
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/08/1974

-Time
31/08/1974
Code
8439
Type
Norwegian bokmål

History

NYKSUND poståpneri, i Øxnæs herred, Lofoten og Vesteraalen fogderi, under Svolvær posteksp., ble bestemt å underholdes under Lofotfisket fra 1886, i tiden 1.1.-- 15.4., med ukentlig bipostrute til/fra Langenæs poståpneri. Sirk. 2, 16.1.1886. Sirk. 27. 7.12.1886.

Fra 1888 ble det bestemt at poståpneriet også skulle være i virksomhet i den tid av året da det er mulig å sende post til/fra stedet med dampskip. Sirk. 3, 30.1.1888.

Poståpneriet ble fra 1.4.1955 lagt under Sortland postkontor. Sirk. 21, 21.2.1955.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973..

Underpostkontoret 8439 NYKSUND, under Sortland postkontor, ble lagt ned fra 1.9.1974. Ny postadresse: 8430 MYRE. Sirk. 30, 9.9.1974.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(8439)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Kristen Konrad Albert Falch 1.1.1886.
Ds.eksp. N. C. Christiansen 1.1.1888.
Enke Jensine E. Christiansen midlertidig fra 19.12.1891, fast 19.4.1892.
Handelsm. S. Skog 1.1.1909 (f. 1861).
Ds.eksp. og handelsm. Leif With 1.1.1932 (f. 1891, død 9.10.1959).
Vikarer fra 9.10.1959.
Jens Sigvald With kst. 1.3.1960 (f. 1928).
Arnulf Wallann kst. 16.8.1964 (f. 1915).
Bodil Kristoffersen kst. 1.6.1968 (f. 1944).

Årlig poståpnerlønn var i 1886 kr 50,-, i 1888 kr 150,-, i 1890 kr 200,-, i 1894 kr 240,-, i 1909 kr 400,- og fra 1917 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/01/1886 31/08/1974

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/01/1886 31/08/1974
--Earliest time
01/01/1886
--Latest time
31/08/1974
DigitaltMuseum
021166443430

-Id
021166443430
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål