Hornstedt, Clas Fredrik (1758 - 1809) [sv]

Other languages: Hornstedt, Clas Fredrik (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Clas Fredrik Hornstedt, född den 12 februari 1758 i Linköping, död (troligen i maj) 1809 i Helsingfors, var en svensk läkare och naturforskare. Hornstedt blev student i Uppsala 1777, företog vetenskapliga resor i olika delar av Sverige och Finland och 1783-85 en forskningsfärd till Sydafrika, Java och Azorerna samt gjorde rika samlingar av alla slags naturalier. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:41:24
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a7bb402d-1e76-480b-8459-2d0395e7a8df | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hornstedt, Clas Fredrik
Swedish

First name
Clas Fredrik
Swedish

Last name
Hornstedt
Swedish

Title
läkare

-Title
läkare
Swedish
naturforskare

-Title
naturforskare
Swedish
Description
Clas Fredrik Hornstedt, född den 12 februari 1758 i Linköping, död (troligen i maj) 1809 i Helsingfors, var en svensk läkare och naturforskare. Hornstedt blev student i Uppsala 1777, företog vetenskapliga resor i olika delar av Sverige och Finland och 1783-85 en forskningsfärd till Sydafrika, Java och Azorerna samt gjorde rika samlingar av alla slags naturalier.
Swedish

Birth
12/02/1758

-Time
12/02/1758
Death
1809

-Time
1809
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Biography

Clas Fredrik Hornstedt, född den 12 februari 1758 i Linköping, död (troligen i maj) 1809 i Helsingfors, var en svensk läkare och naturforskare. Hornstedt blev student i Uppsala 1777, företog vetenskapliga resor i olika delar av Sverige och Finland och 1783-85 en forskningsfärd till Sydafrika, Java och Azorerna samt gjorde rika samlingar av alla slags naturalier. År 1786 vann han i Greifswald medicine doktorsgrad på avhandlingen Fructus Javæ esculentæ eorumque usus cum diæteticus tum medicus. År 1787 utnämndes han till intendent vid naturaliekabinettet vid Drottningholms slott och till lektor i naturhistoria vid Linköpings gymnasium. Under finska kriget 1788-90 var han anställd som fältläkare vid flottan, befordrades 1796 till amiralitetsmedicus vid eskadern på Sveaborg, tillfångatogs vid Sveaborgs kapitulation (1808) och förestod sedan någon tid ett ryskt hospital vid Helsingfors. Förutom sin gradualavhandling publicerade han i "Uppfostringssällskapets tidningar" (1785) brev från sin utländska resa samt meddelade, bland annat i Vetenskapsakademiens Handlingar, naturhistoriska rön. Reseanteckningar av Hornstedt publicerades i "Skrifter, utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland", band X (1888). Han blev 1788 ledamot av Vetenskapsakademien i Stockholm. (Wikipedia 2015)

Swedish

Residence
, , Linköping, Östergötland [sv],

-Place reference
, , Linköping, Östergötland [sv],
--Place (text)
Linköping, Östergötland
Swedish
Carlotta-SMVK
2865677

-Id
2865677
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461449
-Id
021037461449
-System
DigitaltMuseum