1413 TÅRNÅSEN (Poståpneri) [no]

1413 TÅRNÅSEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:12:15
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a5f3bef3-2aa8-461a-87a7-4337af3119b8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1413 TÅRNÅSEN
Norwegian bokmål

Alternative name
TÅRNÅSEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/03/1973
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
1413
Type
Norwegian bokmål

History

1413 TÅRNÅSEN poståpneri, i Oppegård komm., Akershus fylke, under Adm.avd. i Oslo postdistrikt, ble opprettet den 1.3.1973. Sirk. 9, 13.3.1973.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved ny omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Follo postregion (Ski). Sirk. 1, 10.1.1989.

(1413)
Poståpnere/styrere:
Styrt av reservepersonale fra Adm.avd. i Oslo postdistrikt, fra 1.3.1973.
Hjørdis Holden 1.11.1974 (f. 1916).
Postkass. Anne-Grete Seltveit vikar fra 1.10.1983 (f. 1960).
Postfullm. (vikar) Ragnhild Ternå fra 1.4.1984 (f. 1949).

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/03/1973 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/03/1973 ?
--Earliest time
01/03/1973
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440441

-Id
021166440441
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål