Möller, Peter (1858 - 1951) [sv]

Other languages: Möller, Peter (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Peter Möller, resenär, militär. Åren 1883-86 arbetade Möller bl.a. som stationschef i Kongo. Sina erfarenheter därifrån har han skildrat i Tre år i Kongo 1-2 (1888) och i flera mindre artiklar och uppsatser. En expedition i nuvarande Angola och Namibia 1895-96 har han berättat om i Resa i Afrika genom Angola, Ovampo och Damaraland (1899). [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:46:02
01/06/2024 05:43:35
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a5b5b1b1-dcef-4be9-8802-4eb5584af248 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Möller, Peter
Swedish

First name
Peter
Swedish

Last name
Möller
Swedish

Title
kapten

-Title
kapten
Swedish
Description
Peter Möller, resenär, militär. Åren 1883-86 arbetade Möller bl.a. som stationschef i Kongo. Sina erfarenheter därifrån har han skildrat i Tre år i Kongo 1-2 (1888) och i flera mindre artiklar och uppsatser. En expedition i nuvarande Angola och Namibia 1895-96 har han berättat om i Resa i Afrika genom Angola, Ovampo och Damaraland (1899).
Swedish

Wikipedia

Birth
1858

-Time
1858
Death
1951

-Time
1951
Biography

Peter Möller, resenär, militär. Åren 1883-86 arbetade Möller bl.a. som stationschef i Kongo. Sina erfarenheter därifrån har han skildrat i Tre år i Kongo 1-2 (1888) och i flera mindre artiklar och uppsatser. En expedition i nuvarande Angola och Namibia 1895-96 har han berättat om i Resa i Afrika genom Angola, Ovampo och Damaraland (1899).

Swedish

Carlotta-SMVK
1021242

-Id
1021242
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461812
-Id
021037461812
-System
DigitaltMuseum