Moderne og historiske kommuner (C) [no]

Other languages: Moderne og historiske kommuner (C) (norwegian bokmål)

Feltkatalogen [no]

Description

Dette kommuneregisteret er basert på Statistisk Sentralbyrås (SSB) liste over nåværende norske kommuner, med de kommunenumre som er tildelt av SSB. I tillegg er tilføyet historiske kommuner, som er nedlagt ved delinger eller sammenslåinger. Enkelte historiske kommuner, som var nedlagt da SSB i 1946 opprettet systemet med kommunenumre, har i listen nummer på formen XX8X eller XX9X. Dette gjelder også de tilfeller hvor eldre kommunenumre har blitt gjenbrukt av nye kommuner. Dette gjelder eksemp...

Dette kommuneregisteret er basert på Statistisk Sentralbyrås (SSB) liste over nåværende norske kommuner, med de kommunenumre som er tildelt av SSB. I tillegg er tilføyet historiske kommuner, som er nedlagt ved delinger eller sammenslåinger. Enkelte historiske kommuner, som var nedlagt da SSB i 1946 opprettet systemet med kommunenumre, har i listen nummer på formen XX8X eller XX9X. Dette gjelder også de tilfeller hvor eldre kommunenumre har blitt gjenbrukt av nye kommuner. Dette gjelder eksempelvis Tønsberg, som fra 1988 ble tildelt Åsgårdsstrands gamle kommunenummer 0704 (i bruk til 1964). For å ivareta innføringen av slike kommuner i registeret, er disse tildelt fiktive numre med 8 og 9 som tredje siffer, for eksempel 0790 Åsgårdsstrand. Kommuner med likelydende navn, for eksempel Nes, Borge og Mo, har en fylkeskode etter navnet: Nes A/Nes B/Nes AA/Nes ST, Borge Ø/Borge N og Mo T/Mo N.

Status: Dette datasettet er erstattet av de to datasettene:

09/01/2015 12:49:53
Inactive
Status

URI
http://kulturnav.org/a2dc2718-fab8-4cd0-8f5d-4ea233c22a75
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 794 hits.
Name
Moderne og historiske kommuner (C)
Norwegian bokmål

Description
Dette kommuneregisteret er basert på Statistisk Sentralbyrås (SSB) liste over nåværende norske kommuner, med de kommunenumre som er tildelt av SSB. I tillegg er tilføyet historiske kommuner, som er nedlagt ved delinger eller sammenslåinger. Enkelte historiske kommuner, som var nedlagt da SSB i 1946 opprettet systemet med kommunenumre, har i listen nummer på formen XX8X eller XX9X. Dette gjelder også de tilfeller hvor eldre kommunenumre har blitt gjenbrukt av nye kommuner. Dette gjelder eksempelvis Tønsberg, som fra 1988 ble tildelt Åsgårdsstrands gamle kommunenummer 0704 (i bruk til 1964). For å ivareta innføringen av slike kommuner i registeret, er disse tildelt fiktive numre med 8 og 9 som tredje siffer, for eksempel 0790 Åsgårdsstrand. Kommuner med likelydende navn, for eksempel Nes, Borge og Mo, har en fylkeskode etter navnet: Nes A/Nes B/Nes AA/Nes ST, Borge Ø/Borge N og Mo T/Mo N.

Status: Dette datasettet er erstattet av de to datasettene:

* [Historiske kommune](http://kulturnav.org/dc639d0e-c4fd-4f05-b9ae-b8920f56f4be)
* [Kommune](http://kulturnav.org/a8662f1d-d7e8-47f1-ac62-dd265a2f174d)
Norwegian bokmål

Code
C
Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Dataset
Norwegian bokmål