Mätbrev [sv]

Other languages: Mätbrev (swedish)

Naval vessel identifiers

Description
Ett fartyg med en skrovlängd över 12 meter och en skrovbredd över 4 meter skall ha ett mätbrev där den angivna längden och brutto- och nettodräktigheten avgör vilka regler som tillämpas på fartyget. En fritidsbåt på över 24 meter skall även ha mätbrev. Ett mätbrev utfärdas av en utsedd skeppsmätare. När ett fartyg har registrerats i fartygsregistret utfärdas mätbrev och fartygets uppgifter registreras i fartygsregistret. Mätbrevet ska finnas ombord på fartyget för att visas upp vid behov. [sv]
Last changed
19/03/2024 20:11:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a1f79a68-2000-4f96-a962-8f3cb3f0d674 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Mätbrev
Swedish

Description
Ett fartyg med en skrovlängd över 12 meter och en skrovbredd över 4 meter skall ha ett mätbrev där den angivna längden och brutto- och nettodräktigheten avgör vilka regler som tillämpas på fartyget. En fritidsbåt på över 24 meter skall även ha mätbrev. Ett mätbrev utfärdas av en utsedd skeppsmätare. När ett fartyg har registrerats i fartygsregistret utfärdas mätbrev och fartygets uppgifter registreras i fartygsregistret. Mätbrevet ska finnas ombord på fartyget för att visas upp vid behov.
Swedish