TISTHAMMER [no]

TISTHAMMER (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
25/01/2022 08:33:21
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/a17c9e43-1b15-4c7f-a67c-bdfe13a60c89 | RDF/XML | JSON-LD
Name
TISTHAMMER
Norwegian bokmål

History

TISTHAMMER poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Indviken herred, Nordre Bergenhus amt, under Nordfjordeidet postkontor, ble underholdt fra 1.1.1910 i stedet for det tidligere brevhus. Sirk. 69, 22.12.1909.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til TISTAM. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet 6872 TISTAM ble lagt ned fra 1.8.1968. Ny postadresse: 6873 UTVIK. Sirk. 22, 8.7.1968.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(6872)
Poståpnere:
Ds.eksp. Lars Johnsen Tisthammer 1.1.1910 (f. 1873).
Telefonstyrer Jon Larsen Tisthammer midlertidig fra 18.2.1943, fast 15.8.1943 (f. 1903).

Poståpneren var ulønnet av Pv til 1911, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1914 kr 150,- og fra 1917 kr 200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021167147806

-Id
021167147806
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret 2017.

Norwegian bokmål