Kullberg, Axel Edvard (1858 - 1930) [sv]

Kullberg, Axel Edvard (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Axel Edvard Kullberg, född 4 april 1858 i Solberga, Jönköpings län, död 22 februari 1930, ingenjör, Skebokvarn. Han var inskriven som elev 388 vid Tekniska Elementarskolan i Borås och tog sin examen 1876. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:40:00
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9f3fbc06-22f6-4042-b861-f8416b3ab762 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kullberg, Axel Edvard
Swedish

First name
Axel Edvard
Swedish

Last name
Kullberg
Swedish

Title
ingenjör

-Title
ingenjör
Swedish
Description
Axel Edvard Kullberg, född 4 april 1858 i Solberga, Jönköpings län, död 22 februari 1930, ingenjör, Skebokvarn. Han var inskriven som elev 388 vid Tekniska Elementarskolan i Borås och tog sin examen 1876.
Swedish

Birth
04/04/1858

-Time
04/04/1858
Death
22/02/1930

-Time
22/02/1930
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Biography

Axel Edvard Kullberg, född 4 april 1858 i Solberga, Jönköpings län, död 22 februari 1930, ingenjör, Skebokvarn. Han var inskriven som elev 388 vid Tekniska Elementarskolan i Borås och tog sin examen 1876. Därefter var han elev hos H. Zettervall 1876-79. Han reste därefter utomlands och var byggnadsingenjör i Australien m. fl. länder 1880-85, ingenjör vid hamnanläggningen i Buenos Aires 1888-90, Chef för Uruguayflodens unders. Paranoflodens deltas uppmätn. mm 1890-95, VD Excelsior Stockholm 1896-98, Överingenjör Separators filial i Berlin 1903, Expert för banker och firmor och konsultingenjör för exportfrågor. Han var argentinsk konsul i Stockholm 1907-16. Skebokvarn 1912. Avled 22/2 1930. (www.genealogi.se). Han hade en bror, August (Figge) Kullberg. Hans mor hette Caroline. (NAD).

Swedish

Activity
, , Australien [sv]

-Place reference
, , Australien [sv]
--Place (text)
Australien
Swedish
, , Argentina [sv]

-Place reference
, , Argentina [sv]
--Place (text)
Argentina
Swedish
Carlotta-SMVK
3248154

-Id
3248154
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461610
-Id
021037461610
-System
DigitaltMuseum