Beaubrun, Theodore (1918 - 1998) [sv]

Beaubrun, Theodore (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Theodore Beaubrun, född 1918, död 1997, har samlat in föremål på Haiti tillsammans med Sten Källman på uppdrag av Göteborg etnografiska museum (GEM). [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
08/02/2018 07:35:55
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9ee8db22-e584-411b-89ec-e3c180a8f07a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Beaubrun, Theodore
Swedish

First name
Théodore
Swedish

Last name
Beaubrun
Swedish

Title
komiker

-Title
komiker
Swedish
Description
Theodore Beaubrun, född 1918, död 1997, har samlat in föremål på Haiti tillsammans med Sten Källman på uppdrag av Göteborg etnografiska museum (GEM).
Swedish

Birth
1918

-Time
1918
Death
1998

-Time
1998
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Biography

Theodore Beaubrun, född 1918, död 1997, har samlat in föremål på Haiti tillsammans med Sten Källman på uppdrag av Göteborg etnografiska museum (GEM).

Swedish

Carlotta-SMVK
3247558

-Id
3247558
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460938
-Id
021037460938
-System
DigitaltMuseum