3536 KRYDSHERRED (Poståpneri) [no]

3536 KRYDSHERRED (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:54:16
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9dcf63b7-658c-4940-b5c6-fb50f4fe7cb1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
3536 KRYDSHERRED
Norwegian bokmål

Alternative name
KRYDSHERRED
Norwegian bokmål

Establishment
26/08/1836 Krødsherad (Kommune) [no], ,

-Time
26/08/1836
-Place reference
Krødsherad (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
3536
Type
Norwegian bokmål

History

KRYDSHERRED poståpneri, på Cappelangaarden i Bjertnes, i Sigdal prestegjeld, Buskerud amt, under Drammen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 26.8.1836 med virksomhet fra 2.12.1836. Samtidig ble det opprettet en postrute fra Hougsund (nå Hokksund) i Eger via Modum til Krydsherred og Ringerige poståpnerier til Næs i Hallingdalen 1 gang i uken fram og tilbake. (Dept.skriv i Sirk., 2.12.1836).

Fra poststedsfortegnelsen 1848 er navnet endret til KRØDSHERRED.

Fra 1.10.1921 endret til KRØDSHERAD. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.7.1927 endret til det nåværende NORESUND. Sirk. 25, 29.6.1927.

Poståpneriet hadde fra 18.3.1968 postnr 3384, som 1.6.1980 ble endret til postnr 3516. Sirk. 18, 19.5.1980.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk 1.11.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Poståpneriet nyttet fra ca 1855/56 3-rings kassasjonsstempel nr 161 og fikk den 7.2.1859 tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(3384 /3516 / 3536)
Poståpnere/styrere:
Den/de som først ordnet med posten, er ukjente, men var mulig den residerende kapellan Moe, som er notert i en eldre poståpnerprotokoll.
Landh. Klem (på gården Odberg) i 1853.
Samlagsbest. Gul Sønsteby kst. 15.10.1885.
Postfører O. Olsen Odbergsund (Odbergsønn?) er notert som poståpner 1.4.1886 (f. 1847).
Frk. Olga Olsen 10.12.1917 (f. 1885).
Forstmann Jørgen Sund kst. 1.10.1928 (f. 1890, død 3.4.1958).
Poståpner Per Enger (Gulsvik poståpneri) midlt. 3.4.1958.
Handelsm. Arne Leer kst. 1.11.1958, fast 1.1.1960 (f. 1914).
Camilla Leer vikar fra 1.7.1981 (f. 1920).
Posteksp. Ole Raaen 1.11.1981 (f. 1959).
Postm. Ole Raaen 1.6.1998 (f. 1959).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var slik:

1836 1853 1869 1875 1878 1890 1899 1902 1906 1910
Sp 4 20 30 36
Kr 160 260 450 500 600 700

I 1914 ble årlig lønn satt til kr 800,- og fra 1917 kr 1.000,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 26/08/1836 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
26/08/1836 ?
--Earliest time
26/08/1836
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441174

-Id
021166441174
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål