6633 GIMNÆS (Poståpneri) [no]

Other languages: 6633 GIMNÆS (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:32
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9a7194d7-64e4-4add-b186-26b64e119456 | RDF/XML | JSON-LD
Name
6633 GIMNÆS
Norwegian bokmål

Alternative name
GIMNÆS
Norwegian bokmål

Establishment
15/08/1884 Gjemnes (Kommune) [no], , ,

-Time
15/08/1884
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
30/04/1996

-Time
30/04/1996
Code
6633
Type
Norwegian bokmål

History

GIMNÆS poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Øvre herred, Nordmør fogderi, under Christiansund N. postkontor, ble underholdt fra 15.8.1884. Sirk. 13, 11.8.1884.

Fra poststedsfortegnelsen 1898 er navnet skrevet GIMNES, og fra 1894 endret til GJEMNES.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

GJEMNES fikk postnr 6484 fra 18.3.1968. Fra 1.6.1980 fikk GJEMNES nytt postnr 6633. Sirk. 18, 19.5.1980.

Postkontoret 6633 GJEMNES i Nordmøre postområde ble lagt ned fra 1.5.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 8, 29.3.1996.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble levert poståpneriet ved opprettelsen.

(6484 / 6633)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Ole Olsen Gimnæs d.y. 15.8.1884 (f. 1840), med Trygve M. Gimnes som vikar.
Henrik Rytter 1.8.1921.
Ds.eksp. og gårdbr. John Chr. Bruseth 8.7.1922 (f. 1879).
Fridthjof Bruseth midlt. 12.5.1945, fast 1.2.1948 (f. 1915).
Poststyrervikar Oddveig Stokke 1.4.1983 (f. 1928).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1884 1889 1898 1908 1913 1917
Kr 30 100 140 150 200 300

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 15/08/1884 30/04/1996

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
15/08/1884 30/04/1996
--Earliest time
15/08/1884
--Latest time
30/04/1996
DigitaltMuseum
021166442608

-Id
021166442608
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål