Boheman, Carl Henrik (1796 - 1868) [sv]

Boheman, Carl Henrik (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Entomolog. Professor och intendent vid Riksmuseets entomologiska avd. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:25:58
23/05/2020 04:54:00
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/993e0be3-c339-4912-9ff9-cacb63541a3e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Boheman, Carl Henrik
Swedish

First name
Carl Henrik
Swedish

Last name
Boheman
Swedish

Title
professor

-Title
professor
Swedish
Description
Entomolog. Professor och intendent vid Riksmuseets entomologiska avd.
Swedish

Wikipedia

Birth
1796

-Time
1796
Death
1868

-Time
1868
Biography

Entomolog. Professor och intendent vid Riksmuseets entomologiska avd.1841. Blev led. av Vet.akad. 1838 och av Lantbruksakad. s.å. B. var främst kännare av skalbaggarna och bearbetade över 3 000 arter i Schoenherrs arbete över vivlarna, "Genera et species Curculionidum" (1833-45) samt utgav bl a en monografi (1850-62) över sköldbaggarna (cassididerna). Sin största insats har B. gjort som flitig insektssamlare under vidsträckta resor i Sverige och hans omfattande och omsorgsfullt preparerade samlingar utgjorde länge huvudstommen i Riksmuseets sv. insektsamling. Skänkt 1 föremål från Eldslandet, inv. 1854.1. /US

Swedish

Carlotta-SMVK
1020885

-Id
1020885
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460997
-Id
021037460997
-System
DigitaltMuseum