Kvam Ho (Kommune) [no]

Other languages: Kvam Ho (norwegian bokmål)

Kommune [no]

Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/98af1118-1ac3-4f8f-b0bd-0239b51b3b92 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Kvam Ho
Norwegian bokmål

Code
4622
Place type

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
60.36977, 6.14344, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.36977
-Longitude (Easting)
6.14344
Is Part Of
Was part of at time
-Was part of at time
Norwegian bokmål

-Timespan
31/12/2019
--Latest time
31/12/2019
Kommunenummer 2019
1238

-Id
1238
-System
Kommunenummer 2019
Editorial note
Kommunenummer endret fra 1238 til 4622 og endring av fylke i kommune- og regionsendringer 2020.
Norwegian bokmål